xin bác sĩ cho hỏi, đi ngoài ra máu nhiều là bị gì thưa bác524

Nam 1 tuổi đã hỏi xin bác sĩ cho hỏi, đi ngoài ra máu nhiều là bị gì thưa bác sĩ. 1 bác sĩ đã trả lời Bs. Phạm Hoàng Dương Đã trả lời: Chào bạn Đi cầu ra máu có một số nguyên nhân như trĩ, nứt hậu môn, xuất huyết từ trong ruột […]
Chia sẻ kiến thức: