Bác sĩ ơi, em mang thai được 38 tuần rồi. Nhưng dạo này bé đạp không đều như trước, có576

Nữ 1 tuổi đã hỏiBác sĩ ơi, em mang thai được 38 tuần rồi. Nhưng dạo này bé đạp không đều như trước, có lúc bé đạp tưng bừng, có luc bé nằm im lưu suốt 2 tiếng. Em không thể đếm được số lần thai máy được. Vậy có cách nào đếm thai hiệu […]
Chia sẻ kiến thức: