Như sinh lý kém.. có chữa được bằng thuốc không hả bác366

Nam 22 tuổi đã hỏi Như sinh lý kém.. có chữa được bằng thuốc không hả bác sĩ.. 1 bác sĩ đã trả lời Tải ứng dụng eDoctor để kết nối trực tiếp với bác sĩ và đặt câu hỏi miễn phí mọi lúc mọi nơi HỎI BÁC SĨ
Chia sẻ kiến thức: